BulgarianEnglish

Несамоходна баржа, собственост на „Hercules“Srl. Braila – потънала в Port Braila – изва-дена цяла -1500т/290т