BulgarianEnglish

Понтон за акoстиране на морски кораби в Port Mangalia, 70 тонен, изваден цял и наря-зан за скраб.