BulgarianEnglish

Потънала несамоходна баржа 3000 т/320 тонна в Port Macin, Romania-нарязана и изва-дена на секции